Bewonerscommunicatie

Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw door woningcorporaties

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe stimuleren we huurders om akkoord te gaan met vervanging van hun woning?

De afspraken in het Energieakkoord om in 2020 circa 100 petajoule te besparen en in 2050 alle woningen energieneutraal te maken, zijn in het huidige tempo van renovatie onmogelijk te halen. Er zal vaker voor vervangende nieuwbouw moeten worden gekozen.  Het verkrijgen van instemming van huurders vormt een belangrijk obstakel.

Onderzoeksvraag

Hoe neem je de weerstanden van huurders weg voor vervanging (sloop en nieuwbouw) van hun woning?

Onderzoeksmethode

In dit project ontwikkelt TNO een communicatieaanpak die de weerstand van bewoners voor sloop en nieuwbouw van hun woning moet verminderen. Dit doet het samen met 3 woningbouwcorporaties. Bewoners blijken achteraf vaak zeer tevreden met hun nieuwe woning: hoe manifesteer je die tevredenheid bij bewoners in het voortraject? En wat zijn doorgaans hun weerstanden? TNO maakt gebruik van de huidige ervaringen van woningcorporaties en andere betrokkenen (zoals gemeenten en  bouwbedrijven) met de weerstand van bewoners en combineert deze kennis met wetenschappelijke inzichten, zoals bijvoorbeeld over rouwverwerking. Ook het verlies van een (oud) huis blijkt een rouwproces te zijn, constateerden de onderzoekers in gesprekken met de woningcorporaties. De communicatieaanpak richt zich erop dat bewoners het proces van sloop en nieuwbouw zo prettig mogelijk ervaren en ook snappen hoe het traject verloopt en wat het hen oplevert. 

Resultaten

Het resultaat moet een communicatieaanpak opleveren die woningcorporaties helpt om sneller in het sloop- en nieuwbouwtraject de benodigde instemming van huurders te krijgen voor vervanging van hun woningen. Het onderzoeksproject is naar verwachting eind 2018 afgerond, maar deelresultaten worden tussentijds al beschikbaar gemaakt en ingezet door woningbouwcorporaties.