Bewaarschuur v/d toekomst

Bewaarschuur van de toekomst

Publieke samenvatting

Aanleiding
De Nederlandse agrosector is grootverbruiker van fossiele energie en water. Eén van de plekken waar bespaard kan worden is in het bewaarproces: circa 60% van de in Nederland geteelde landbouwproducten wordt vóór verwerking opgeslagen. Het koelen en verwarmen van producten tijdens de bewaring vraagt veel energie. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in de opslag, het drogen en koelen van landbouwproducten grote kansen liggen om dit proces verder te verduurzamen en energieneutraal/producerend te maken. Slimme innovaties in het agrarische bewaarproces kunnen bovenstaande problematiek een oplossing bieden. Hiertoe is de Bewaarschuur van de Toekomst uitgedacht: een circulaire bewaarschuur die energieneutraal landbouwproducten opslaat, mede door inzet van duurzame energie zoals zonne-elektriciteit. Een van de belangrijkste innovaties betreft de innovatieve ventilatie en koeltechnologie binnen het bewaarschuurconcept, te weten de “Smart-control” regeling i.c.m. het “OmniCuro systeem” die projectpartner Omnivent Techniek B.V. (verder Omnivent) heeft ontwikkeld en op pilotschaal reeds heeft gevalideerd.

Doelstelling
Doel van dit project is de demonstratie van een state-of-the-art energieneutraal OmniCuro bewaarsysteem, waarbij de opslag middels “Smart-control” de productkwaliteit maximaliseert, en energiegebruik minimaliseert en tot 50% bespaart. Het systeem maakt hiervoor gebruik van nieuwe algoritmiek gekoppeld aan een condens-droog principe. Binnen de innovatieve bewaarschuur wordt sensorisch op productkwaliteit gestuurd, waarna en zonder noemenswaardig energieverbruik de producten bewaard kunnen worden. Het dakoppervlak van de opslagloodsen wordt daarbij, naast isolatie en ventilatie, gebruikt voor het opvangen van regenwater en de productie van elektriciteit middels zonne-energie uit PV-panelen. Via de geavanceerde “Smart-control” regeling zal de bewaarschuur in staat zijn te opereren op de intermitterend geproduceerde zonne-elektriciteit. De opslagperiode dient hierbij zodanig te verlopen dat aan het eind van de opslagperiode de perfecte productkwaliteit, met een minimaal bewaarverlies, gereed ligt voor verwerking. Dit resulteert in een Nederlandse showcase van een circulaire bewaarschuur die energieneutraal landbouwproducten opslaat en klaar is voor Europese uitrol.

Korte omschrijving
Van Peperstraten heeft een innovatief totaalconcept ontwikkeld met als doel verduurzaming van de energie- en watervoorziening in de algehele procesvoering van zaad, tot oogst, tot opslag. Van Peperstraten zal zich binnen dit project richten op het (laten) bouwen en demonstreren van een volledig nieuw ontwikkelde bewaarschuur t.b.v. het energie neutrale bewaarconcept. Van Peperstraten zal dit concept in nauwe samenwerking met projectpartner Omnivent demonstreren. Omnivent is gespecialiseerd in de ontwikkeling, fabricage en installatie van apparatuur gericht op ventilatie & klimaatbeheersing in de agro-industrie. Binnen dit project zal Omnivent haar innovatieve “Smart-control” i.c.m. de OmniCuro technologie demonstreren, samen met condensdroging door middel van een indirect warmtepomp systeem, energierecovery uit luchtverversingsystemen en adiabatische koeling/luchtbevochtiging. Hiermee kunnen de beoogde opslagcondities worden gestuurd die gericht zijn op optimalisatie van de kwaliteit van het opgeslagen product en waarbij de energie- en watervraag geminimaliseerd worden en maximaal gebruik gemaakt wordt van de beschikbare hernieuwbare energie uit de zon.

Resultaat
Resultaat van dit project is de demonstratie van een economisch rendabel, energieneutraal en circulair bewaarconcept binnen het landbouwbedrijf, waarbij de energie- en wateropbrengst, van respectievelijk de schuur en de condens van het droogproces zo groot zijn dat zij als “grondstof” kunnen dienen voor andere bedrijfsprocessen op locatie. De verschillende onderdelen binnen het bewaarsysteem zijn integraal nog nooit op deze schaal in de praktijk toegepast. Het op biochemische en metabolische factoren sturen van het bewaarproces, condens-drogen van de landbouwproducten binnen het gesloten koelcircuit, de opslag van het condens uit de landbouwproducten en de aanzienlijke energie- en emissie besparing is wereldwijd daarnaast nog niet eerder op deze manier gekoppeld. Resultaat van deze demonstratie is een Bewaarschuur van de Toekomst concept wat als zodanig zowel Nationaal als Europees door Van Peperstraten en Omnivent goed in de markt te zetten is. Hiermee zal de mondiale positie van de Nederlandse Agrosector (goed voor circa 5% van het BBP van Nederland) aanzienlijk aanvullend versterkt kunnen worden.