BESTE Renovatieconcept

BESTE Renovatieconcept

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De renovatiemarkt roept om energiezuinige woningen tegen lage oprichtingskosten. Dit onderzoeksproject richt zich op een renovatieconcept dat hieraan voldoet door integratie van bouwkundige en installatietechnische componenten in de bouwkundige schil in combinatie met prefabricage van lichte bouwelementen.

Doelstelling
Doel is de ontwikkeling van een low-cost en snel renovatieconcept voor seriematig gebouwde eengezinswoningen naar een zeer energiezuinig niveau bij een uitstekend binnenmilieu. Het renovatieconcept voorziet in een versnelling van de bouwtijd, verlaging van de faalkosten en verbetering van de kwaliteit ten opzichte van de huidige situatie. Het concept komt er in essentie op neer dat een woning wordt geklimatiseerd met lucht, de distributie van – en koude-/warmteafgifte naar – de lucht plaatsvindt in de gebouwschil, en gebruik wordt gemaakt van een centrale ventilatie-installatie en koude/warmteopwekker.

Korte omschrijving
Het consortium bestaat uit Landstra Bureau voor Bouwfysica (penvoerder), Janssen de Jong Bouw Hengelo (partner), Janssen de Jong Bouw Zuid (partner), NedCam (partner) en TU Delft (partner, kennisinstelling). Het project is met name gericht op de ontwikkeling van het te prefabriceren geveldeel, het koppelstuk (kniestuk) op de overgang tussen gevel en dak, en nokelement. De uitwerking richt zich op de toe te passen technieken en de prestaties ten aanzien van energie, duurzaamheid en binnenmilieu onder gegeven economische randvoorwaarden. De bouwkosten zullen als rode draad door het ontwikkelingsproces lopen. Bouw- en exploitatiekosten zijn immers de belangrijkste gunningscriteria en bepalen het succes op de renovatiemarkt.

Resultaat
Het project, dat binnen de programmalijn 'Multifunctionele bouwdelen' valt, draagt in grote mate bij aan de ambities van de TKI EnerGO. Het zorgt niet alleen op korte termijn voor het verlagen van de kosten van CO2-reductie, maar zal een significante rol kunnen spelen om de halvering van het totale energiegebruik in de gebouwde omgeving in 2030 en de energieneutrale gebouwde omgeving medio deze eeuw te realiseren.