BeGin

Beïnvloeding Gezinspraak

Publieke samenvatting / Public summary

Hoe kunnen we huiseigenaren verleiden tot (meer) verduurzaming van hun woning?

Eigenaren van koopwoningen worden onvoldoende verleid tot het treffen van energiemaatregelen. Oorzaak is onder meer dat overheidsinstrumenten zich te specifiek richten op de energieopgave en niet op de combinatie met woningonderhoud en -verbetering. Bovendien heeft de overheid geen zicht op het besluitvormingsproces binnen een huishouden en wordt ook de invloed van levensfases niet meegenomen. 

Onderzoeksvragen

  • Wat beweegt gezinnen om hun woning te verduurzamen? 
  • Hoe beslissen gezinnen of, en welke, energiemaatregelen ze nemen?

Onderzoeksmethode

Het kernidee van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de woonbeleving van gezinnen en het besluitvormingsproces rondom duurzaam onderhoud en verbetering (energiemaatregelen) van de woning. De rol van de vrouw en de kinderen staat in het onderzoek centraal.

Wageningen University en Nyenrode Business Universiteit voeren het onderzoek uit. De organisaties Buurkracht en Hoom testen de onderzoeksresultaten van beide universiteiten in de praktijk door verschillende interviews met gezinnen en workshops met belanghebbenden. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, intermediaire organisaties en de overheid buigt zich vervolgens over de (wetenschappelijke) uitkomsten uit de interviews met gezinnen en professionals. Samen brengen de partners een ‘ladder van besluitvorming’ in kaart, waarin de verschillende beslissingsfasen van gezinnen in beeld komen, van oriënteren en activeren tot financieren. Op basis daarvan stellen de onderzoekers een aantal concrete aanpakken ‘beïnvloeding gezinspraak’ voor. De samenwerking in het projectteam van (semi)publiek–private organisaties en bedrijfspartners levert volgens de onderzoekers betere kennisvragen op en een directe invloed op maatschappelijke ontwikkelingen en de energietransitie.

Resultaten

Het project is nog niet afgerond. Het onderzoek moet leiden tot praktische instrumenten voor professionals in de bouw-, isolatie en installatiesector om huiseigenaren te verleiden hun woning te verbeteren. 

Voor wie is dit interessant?

Energie in de Gebouwde Omgeving, TKI Urban Energy