BALANS

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In 2020 publiceerde de Sociaal Economische Raad het advies ''biomassa in balans'' welke een duurzaamheidskader vormt voor de inzet van biogrondstoffen. Eén van de belangrijkste adviezen uit het rapport is het inzetten van houtige biomassa voor hoogwaardige toepassingen. Momenteel wordt kostbare houtige biomassa zoals pellets en snippers gebruikt voor de opwekking van duurzame warmte en stroom. Alternatieve goedkope niet-houtige biogrondstoffen zoals ingedroogd rioolslib of loofresten uit de glastuinbouw worden nog niet (efficiënt) ingezet voor duurzame energiedoeleinden. Ingedroogd rioolslib wordt vaak meegestookt in de afvalverbranding (laag rendement), en gewasresten gecomposteerd. Het stoken van niet-houtige biogrondstoffen brengt complexiteiten met zich mee door o.a hoge as gehaltes, hoge vochtgehaltes en een niet-uniform verbrandingspatroon. Bio-energie Andijk is een HoSt bedrijf welke een 15MWth hout gestookte biomassa centrale exploiteert. Bio-energie Andijk wil overstappen op niet-houtige stromen vanuit duurzaamheids- en kostenperspectief. Om niet-houtige biogrondstoffen te stoken in een relatief kleine installatie is innovatieve techniek nodig.

Doelstelling
Het doel van dit project is het verlagen van de SDE++ bijdrage voor duurzame warmte uit biomassa. Het doel van het project wordt bewerkstelligt door het laten zien dat laagwaardige niet-houtige biogrondstoffen ingezet kunnen worden om met hoge efficiëntie en schone emissies duurzame warmte en elektriciteit op te wekken. Om dit doel te bereiken worden er techniek ontwikkeld en gedemonstreerd voor de 15MWth biomassa centrale Bio-energie Andijk welke momenteel hout chips en hout shreds stookt. De innovatieve techniek maakt het mogelijk om niet-houtige biogrondstoffen te verstoken, hier wordt onder andere gekeken naar gedroogd rioolslib, papierslib, gewasresten, bermgras en loofresten uit de glastuinbouw.

Korte omschrijving
De werkzaamheden in dit demonstratie en Industriële onderzoeksproject zijn opgedeeld in een vijftal werkpakketten: Werkpakket 1: Ombouw Bio-energie Andijk voor niet-houtige biogrondstoffen Werkpakket 2: Opstellen monitoringsprogramma Werkpakket 3: Demonstratie niet-houtige biogrondstoffen in Bio-energie Andijk Werkpakket 4: Valideren, actualiseren en uitbreiden CFD modellen vuurhaard en stoomketel Werkpakket 5: Techno-economische analyse

Resultaat
Het resultaat van dit project is de demonstratie van het stoken van niet-houtige biogrondstoffen (complexe brandstoffen) in een 15MWth biomassa centrale. Dit leidt concreet tot de volgende twee hoofdresultaten: 1. Het verlagen van de SDE++ bijdrage voor verbranding van biomassa voor warmte en WKK van minstens 5,1€/MWh 2. Demonstratie van niet-houtige biogrondstoffen in plaats van houtige biomassa voor warmte en WKK