BHC tool windturbine

Balanced Heave Compensation Tool for crane based windturbine installation from vessels

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De voorgestelde techniek maakt het (mits haalbaar) mogelijk ook grote onderdelen van Wind op Zee turbines te heffen en dit te doen vanaf reguliere schepen in plaats van dure jackup-vessels. Dit leidt tot significantie kostenreductie.

Doelstelling
Doel is het ontwikkelen van Spring-Compensated Cranes ten behoeve van de Wind Offshore sector. Dit zijn kranen waarbij de basislast (zeg maar: het gewicht) van de load wordt gecompenseerd door vóórspanning uit veren en er slechts relatief geringe addition