BHC Gripper WTGs

Balanced Heave Compensated gripper for floating installations complete offshore wind turbines

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding


Doelstelling
Het doel van deze haalbaarheidsstudie is om te onderzoeken of de inzet van een balanced gripper op een drijvend schip technisch en financieel haalbaar is. Het betreft een Balanced Heave systeem, waarbij Bepalend daarvoor is of er, in relatie tot de benod

Korte omschrijving


Resultaat