Avoiding methane emissions in the small scale LNG supply chain

Publieke samenvatting

Aanleiding
Methaan-gas is een broeikas-gas dat niet vrij mag komen in de atmosfeer.

Doelstelling
Avoiding methane emissions in the small scale LNG supply chain.
Een project van de TU Eindhoven gericht op de terugdringing van de methaan-emissie bij het gebruik van LNG als brandstof.

Korte omschrijving
Een project met promivendi van de TUE

Resultaat
Aanbevelingen om de methaanemissie terug te dringen.