AMDIS

Automatic Malfunction Detection for Improvement of solar PV yield

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In diverse studies is naar voren gekomen dat vooral grote problemen met Zon-PV systemen wel gedetecteerd worden, omdat opbrengstverlies dan wel wordt opgemerkt. Kleinere problemen, waarbij opbrengstverlies 10-20% kan zijn, worden niet gesignaleerd.

Doelstelling
Het doel van dit project is de ontwikkeling en validering van een automatisch methode die problemen met Zon-PV systemen signaleert zodat deze snel kunnen worden opgelost. Deze te ontwikkelen service zal er toe leiden dat Zon-PV systemen veel meer dan nu optimaal zullen presteren.

Korte omschrijving
Een nieuwe methode zal worden ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Eneco en haar dochter Zon-IQ, Upp Smart, AgileXS en Sol-ease. Ontwikkeling zal voornamelijk door Universiteit Utrecht worden uitgevoerd, terwijl de andere partners zich zullen richten op data verzameling en validatie in de praktijk. De nieuwe methode is gebaseerd op een beperkt aantal gemeten parameters en vergelijkt werkelijke opbrengst met referentieopbrengst, op dagelijkse basis. Dit biedt de mogelijkheid snel en adequaat problemen op te lossen in het functioneren van Zon-PV systemen.

Resultaat
Het AMDIS project zal een gevalideerde methode opleveren die kan worden geĆÆmplementeerd zo dat Zon-PV eigenaren worden ontzorgd. De methode zal de garantie leveren dat het Zon-PV systeem altijd optimaal functioneert, zodat eigenaren zeker kunnen zijn van de financiĆ«le voordelen van Zon-PV en haar milieuvoordelen.