attitude_energietransitie

Attitudeonderzoek Energietransitie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Energie-innovaties worden beter realiseerbaar als consumenten inzicht krijgen in het verband tussen hun persoonlijke behoeftes, attitudes, waarden en leefstijlen en de gevolgen hiervan voor het energiesysteem. Dit project wil consumenten/prosumenten motiveren om duurzame keuzes op het gebied van energiegebruik te (blijven) maken door hen te laten zien wat ze hiermee aan het grotere geheel bijdragen.

Doelstelling
Met dit project willen we vat krijgen op de tegenstrijdigheden tussen wat mensen vinden, willen en doen ten aanzien van energiegedrag en hun opvattingen over energietechnologie├źn, toekomstige ontwikkelingen en maatregelen.

Korte omschrijving
Dit project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband dat bestaat uit Quintel, eigenaar van het Energietransitiemodel (ETM), ECN, onderzoeksinstelling met ruime ervaring met geavanceerd attitude- en gedragsonderzoek, en GasTerra die als belangrijke energiespeler zorg draagt voor het betrekken van organisaties in de energiesector bij een klankbordgroep. Verder vormt een groot aantal overige energieprofessionals tezamen een klankbordgroep bij dit voorstel om de maatschappelijke relevantie te waarborgen. Het project kent drie fasen: ontwikkeling gedragsmodule, dataverzameling, en analyse/rapportage. Met de uitkomsten kan een discussie worden gefaciliteerd over hoe het handelen van individuen doorwerkt op systeemniveau.

Resultaat
Het project resulteert in een meetinstrument, dat enerzijds de relaties in kaart brengt tussen individueel gedrag, intenties, opvattingen, waarden etc. van consumenten ten aanzien van duurzame leefstijlen en anderzijds hun voorkeuren op het gebied van energietransitie. Deze resultaten worden vervolgens met elkaar verbonden.