ABC

Asbeter Brine Circulair IO

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Elk jaar overlijden in Nederland nog 1000-1500 mensen aan de gevolgen van asbest, reden waarom Nederland de doelstelling heeft om voor eind 2024 alle asbesthoudende golfplaten van de daken te hebben verwijderd. Een verkenning van CO2-reductie door circulair hergebruik van industriële reststromen en van CO2 als grondstof bracht in 2017 in de Rotterdamse industrie bij toeval een oplossing voor volledige, veilige en betaalbare verwerking van het minerale asbest aan het licht. Met inzet van zure industriële reststromen zoutzuur die nu nog na neutralisatie worden geloosd, is een proces ontwikkeld waarin met opeenvolgende processtappen het mineraal asbest uit golfplaten volledig verdwijnt. ASBETER is de naam van de technologie, die geschikt is voor meerdere asbesttypen en -vormen.In 2019 heeft Asbeter gezien dat de golfplaten niet alleen chrysotiel, maar ook amosiet en crocidliet asbest kunnen bevatten. Hiervoor heeft Asbeter met succes een extra processtap kunnen ontwikkelen Met de Asbetertechnologie komen twee grote afvalstromen samen, is storten van al dat asbestcement niet meer nodig, wordt asbest 100% veilig en volledig afgebroken en kan uit het verwerkingsproces nog 30% aan secu

Doelstelling
In het Asbeterproces worden zure reststromen gebruikt als chemische reagens voor asbestdestructie. Deze zure stromen worden geneutraliseerd door het cement uit de verwerkte dakplaten, waardoor neutralisatie met het CO2-rijke kalk wordt vermeden. In de verhouding tussen verwerkte tonnen dakplaten en verwerkte tonnen afvalzuur kan Asbeter 100% CO2 reductie realiseren, dus per ton verwerkt asbestcement is dat ook een ton CO2-reductie. Zodra Asbeter full scale operationeel is, wordt in Nederland 100.000 ton asbestcement per jaar verwerkt. Het Asbeterproces is grotendeels exotherm en vraagt dus weinig energie, waardoor er voor het eerst een betaalbaar proces binnen handbereik komt. Uit het Asbeterproces komt een forse stroom brine. Vanuit de doelstelling om het proces zoveel mogelijk circulair te maken, wil Asbeter onderzoeken hoe deze stroom brine opgewerkt kan worden. Met de inzet van afvalstromen zwavelzuur wil Asbeter onderzoeken onder welke condities uit het brine HCl kan worden teruggewonnen en gips kan worden geproduceerd en in welke mate en condities de verontreinigingen uit de afvalzuren daarbij geëlimineerd kunnen worden.

Resultaat
- Voorkomen/verminderen van lozing afvalzuren - Zuurneutralisatie zonder CO2-emissie - Nuttig toepasbaar eindproduct: gips - Herbruikbaar zuur voor meer productiecapaciteit asbestdestructie