Ambigo

Ambigo

Publieke samenvatting

Aanleiding
Het Ambigo project heeft als doel efficiënte biomassavergassing op commerciële en industriële schaal toepasbaar te maken met een geprojecteerde kostenverlaging naar 60-80 euro/MWh. Dit is belangrijk voor het mogelijk maken van grootschalige productie van duurzame gassen en duurzame energie.

Doelstelling
Deze installatie is de volgende stap in de industrialisatie en wereldwijde uitrol van de MILENA, OLGA en ESME technologie. Deze technologieën kunnen met een zeer hoge efficiëntie (ca. 70 procent) biomassa omzetten naar duurzame energie in de vorm van groen gas, ook wel Synthetic Natural Gas (SNG). Verschillende soorten duurzame biomassa kunnen in deze installatie verwerkt worden. Deze techniek biedt daarmee de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van duurzame biomassastromen en andere reststromen.

Resultaat
Het resultaat is een gebouwde en opgestarte installatie die klaar is om in operatie te gaan is. De reeds voorziene operatie beoogd de technologie te optimaliseren met als uiteindelijke doel het mogelijk maken van de commerciële uitrol.