VABS

Alternatieve Brandstoffen voor de Scheepvaart

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding


Doelstelling
Doel van de verkenning is te onderzoeken in welke situatie waterstof en/of methanol voor de scheepvaart kan worden ingezet vanuit het perspectief van operationele inzet, techniek, veiligheid en rentabiliteit.

Korte omschrijving
Bepaald dient te worden welke configuraties (op termijn) economisch aantrekkelijk zijn voor welke vaartuigen en welke bunkerinstallaties aan de wal nodig zijn. Het betreft zowel de ontvangstinstallatie, de opslag, het distributienetwerk als de installati

Resultaat