gasvrije scholen

Alle basisscholen in Utrecht aardgasvrij

Publieke samenvatting

Aanleiding


Doelstelling
Het project is een verkennende studie naar de mogelijkheden Utrechtse basisscholen aardgasvrij te krijgen.

Korte omschrijving
Kernvragen zijn: Wat is haalbaar, welke besparingen en welke duurzame opwekkingsmogelijkheden zijn er (reststromen, hernieuwbare bronnen) voor schoolgebouwen, welke investeringen moeten er gedaan worden, welke financiële afwegingen worden er gemaakt? De v

Resultaat