AMBIENCE

Alkmaar biomass energy carbon capture use

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Bio-energiecentrales (BEC's) zijn een belangrijk instrument in het verduurzamen van de energiehuishouding. De verbranding van biomassa is een CO2-neutrale vorm van energieopwekking. Wanneer de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, kunnen BEC's zelfs CO2-negatief worden.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van dit project is het inrichten en valideren van een technisch en economisch haalbare keten van afvang en hergebruik van CO2 uit een bio-energiecentrale.

Korte omschrijving
Er wordt geïnvesteerd in een CO2-afvanginstallatie, die aangesloten wordt op de biomassa energiecentrale. Daarnaast wordt investeert in de koppeling met de bodemaswasinstallatie. Hierbij wordt praktische kennis en ervaring ingebracht op het gebied van rookgassamenstelling en -behandeling, bodemaswasprocessen. In dit project wordt onderzoek verricht naar de verontreinigingen die ten gevolge van het gebruikte oplosmiddel voor CO2-afvangst in zowel de rookgassen als de geproduceerde CO2 terecht komen. Hiervoor worden meerdere meetcampagnes uitgevoerd.

Resultaat
Er wordt een CO2-afvanginstallatie gerealiseerd met een capaciteit van 4 kton/jaar. Daarnaast wordt een installatie gerealiseerd voor het neutraliseren van het waswater van de nabijgelegen bodemaswasinstallatie, die gebruik maakt van de afgevangen CO2. Verder worden business cases ontwikkeld.