AMBITION

Alkmaar Bio-CO2 Liquefaction for greenhouses

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De kwaliteit van de CO2 voor levering aan de glastuinbouw is van groot belang. In dit project zullen daarom de verontreinigingen in de na vervloeiing opnieuw verdampte CO2 gemeten worden.

Doelstelling
Het vergaren van (praktijk)kennis over en ervaring met het inrichten en valideren van de vervloeiing van CO2.

Resultaat
Dit project zal inzicht geven in de geschiktheid van vloeibare biogene CO2 voor de glastuinbouwsector. Een concreet resultaat van dit project is de realisatie en validatie van een vervloeiingsinstallatie op pilotschaal.