Advanced Nanoyers

Advanced Nanolayers

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Verschillende dunne-film technologieën verkennen voor geadvanceerde kristalijn silicium zonnecel ontwerpen, en de fundamentele kennis voor de toepassing van deze technologieën begrijpen en integreren in nieuwe technologieën voor gedvanceerde celstructuren met als doel industrialisatie.

Korte omschrijving
Vanwege het beperkte begrip blijven het volledige potentieel van een aantal dunne-film processen en de bijbehorende grensvlakstructuren, die reeds ontwikkeld zijn voor andere toepassingsgebieden, maar ook het potentieel van de industrieplatforms grotendeels onbenut. Dit project wil de potentiëlen samen brengen om zodanig de time to market te verkorten. Dit project(deel) is daarin slechts een eerste fase. Aan het einde van het volledige project zullen de technologieën klaar moeten zijn voor marktintroductie