AWP-2

Adsorptiewarmtepomp voor duurzame verwarming en koeling in de bestaande bouw

Publieke samenvatting

Aanleiding
Vanwege de enorme energie- en klimaat-uitdaging waarmee onze wereldwijde samenleving wordt geconfronteerd is een fundamentele transitie nodig naar een meer duurzaam gebruik van energie. De
verduurzaming van de verwarming en koeling van met name de bestaande gebouwde omgeving, in Nederland en daarbuiten, is daarbij een belangrijke opgave. De innovatieve adsorptie warmtepomptechnologie, waar Cooll met haar projectpartners sinds enkele jaren aan werkt, kan daar mogelijk een grote bijdrage aan leveren.

Doelstelling
Doel van dit project is het doorontwikkelen van de huidige ‘works like real’ demonstrator adsorptiewarmtepomp (output TEGB113010) tot een realistisch ‘fits like real’ productontwerp, waarbij een aantal technische uitdagingen worden aangepakt die belangrijk zijn voor een succesvolle inpassing van de adsorptiewarmtepomptechnologie in de bestaande bouw (woning of kantoor). Daarnaast zullen een aantal nieuwe fabricagemethoden worden onderzocht en ontwikkeld die nodig zijn om het hart van het systeem, de adsorptiecompressor, produceerbaar te maken.

Korte omschrijving
De aanpak bestaat uit een 2-tal fases:
1. Onderzoek en doorontwikkeling van de huidige ‘works like real’ labversie adsorptiewarmtepomp (output TEGB113010) tot een realistisch ‘fits like real’ productontwerp
2. Onderzoek en doorontwikkeling van het fabricageproces van de adsorptiecompressor array.

Resultaat
Dit project resulteert in een 'fits like real' productontwerp van een adsorptiewarmtepomp. Daanaast zullen
een aantal nieuwe fabricagemethoden worden onderzocht en ontwikkeld die nodig zijn om het hart
van het systeem, de adsorptiecompressor, produceerbaar te maken.