A conceptual diagenetic model for cemention in the Rotliegend sandstones (NL) - targeting reservoir

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De kwaliteit van de zandsteenreservoirs op onbekende plaatsen beter voorspellen.

Doelstelling
Gebieden waar uitgestrekte mineralengroei plaatsgevonden heeft om de minst getroffen regio's, de zogenaamde sweet-spots , voor gasproductie te identificeren.

Korte omschrijving
Een database van de mineralen die poriën blokkeren bouwen. Bestaande gegevens worden gecombineerd met nieuw te verzamelen gegevens. Dit kan door de geschiedenis te traceren van de begraving en de fluïdumstromingspaden die tot minerale kristallisatie hebben geleid. Dit deel va het project is gebaseerd op geochemische en petrografische analyse, met inbegrip van een nieuwe techniek die isotoopstoichiometrie gebruikt.

Resultaat
Een conceptuele 3D-kaart van de mineralisatie om de kwaliteit van de zandsteen reservoirs op onbekende plaatsen beter te voorspellen. De exploitanten kunnen uiteindelijk de beste kwaliteit reservoirs aanboren.