3D Fracture network formation in tough gas reservoirs

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het doel van deze studie is de ontwikkeling van kennis omtrent de groei van scheuren in drie dimensies en de connectiviteit van deze scheuren in tough gas gesteente. Met behulp van gesteente mechanische experimenten worden onder verschillende omstandigheden van bv. effectieve druk, temperatuur, stress etc. verschillende soorten tough gas gesteentes (schalies maar bv. ook tight gas dolomieten of kalken) vervormd. De gevormde breukpatronen worden daarna in detail in drie dimensies gekarakteriseerd. Een van de vraagstellingen is bijvoorbeeld in welke mate de heterogeniteit in schalies de scheurvorming beïnvloedt. Vormen scheuren zich preferent langs de gelaagdheid ongeacht de stress richting, of bepaalt de stress richting de orientatie van de scheuren? Een andere doelstelling is bijvoorbeeld om de statistische eigenschappen van het 3D scheurnetwerk in tough gas reservoirs te bepalen zodat die gegevens gebruikt kunnen worden in toekomstige opgeschaalde modellen van de predictie van gas productie in deze tough reservoir gesteentes.

Korte omschrijving
In het eerste pilot jaar (2013) zijn de doelen vooral gericht op het visualiseren, kwantificeren en vergelijken van de verschillende scheurgeometrieën in experimenteel gedeformeerde schalies. Deze resultaten zullen verder verdiept worden in de mogelijke continuatie van dit project in de jaren 2014-2017, uitgebreid met studies welke technologieën en ontwikkeling we kunnen gebruiken om stroming van gas langs deze scheuren te kunnen beïnvloeden en optimaliseren.