ONTWATERING VAR

25% hogere biogasopbrengst bij GFT vergisting door ontwatering van digestaat (GG1207)

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Voorbewerkingstechnologie om 25 % extra biogas uit digestaat te kunnen winnen.